תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר "מיס אקס", פורטל הסקס הכי טוב בארץ, המשלב בתוכו מגוון תכנים למבוגירם בלבד כגון: סרטי סקס חינם, סיפורי סקס, שיחות ארוטיות ועוד...

הסכם זה מסכם את כל התנאים, הכללים והסיכומים שבין האתר "מיס אקס" שכתובתו www.missx.co.il (להלן: "האתר") ובין כל אדם או גוף אשר בחר להיכנס לאתר ולהשתמש בתכניו בכל צורה שהיא (להלן: "המשתמש").
בעצם כניסתך לאתר זה, בצפייה בסרטים ובקריאת ושימוש התכנים המופיעים בו, הינך מאשר את הסכמתך להסכם זה על כל סעיפיו.
נסכם זה עשוי להשתנות ולהתעדכן מידי פעם. האתר אינו מחויב למסור הודעה מראש או התרעה כלשהי עד עדכון ההסכם. זוהוי חובתך ואחריותך הבלעדית לעקוב ולקרוא את פרטי ההסכם במלואם.

המשתמש
בעצם השימוש באתר הינך מצהיר ומאשר כי מלאו לך לפחות 18 שנים. האתר מכיל תכנים פורנוגרפיים למבוגרים בלבד ואוסר את השימוש בו אם לא מלאו לך 18 שנים לפחות.
הינך מתחייב למסור באתר (במקרה ותתבקש לכך) פרטים נכונים ואמיתיים בלבד ולא להציג מצג שווא כלשהו או למסור פרטים פיקטיביים.
המשתמש מתחייב שלא לבצע הונאה כלשהי לרבות הפצת תוכנות זדוניות, ספאם (דואר זבל), תולעים, וירוסים, פרצות לאתר ולשרתי האתר. המשתמש מבין כי היה ובצע הפרת אבטחה כלשהי באתר, האתר רשאי ועלול לפי שיקל דעתו לערב את רשויות החוק בעניין ולפעול באופן פלילי או אזרחי.
המשתמש מתחייב שלא להפיץ באתר תכנים אסורים ובמיוחד תכנים של קטינים מתחת לגיל 18 ו/או כל תוכן לא חוקי אחר כולל תכנים שצולמו במצלמה נסתרת או ללא ידיעת המשתתפים.

האתר
האתר אינו מתחייב כי האתר יהיה זמין בכל עת ללא הפסקות, תקלות, שגיאות, בעיות שרת וכדומה. שירותי האתר נשענים על צדדים שלישיים ופעילותו התקינה של האתר תלויה באותם שירותים של צדדי ג' השונים.
האתר לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא על נזק כלשהו, כספי, פיזי או נפשי שעלול לקרות למשתמש באופן ישיר או עקיף עקב שימוש בשירותי האתר השונים.
באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים/ספקים אחרים ו/או להציג פרסומות ומודעות שונות של צדדי ג'. האתר לא יחול באחריות או חבות כלשהי על כל נזק שייגרם לך כתוצאה מחשיפה, כניסה או שימוש למי משירותים אלו.
האתר אינו אחראי לתכנים המופיעים בו. הינך מצהיר בזאת כי הינך יודע ומבין כי באתר עשויים להיות תכנים הנלקחים מאתרי צד ג' אחרים וכי האתר לא יכול לדעת אם תכנים אלו מפרים זכויות יוצרים כלשהן או עלולים לפגוע בך בכל צורה שהיא.

קניין רוחני
כל הקניין הרוחני באתר לרבות: טקסטים, מודעות, מיצגים גרפיים, תוכנה, אפליקציה, לוגו וכדומה הינם בבעלותו הבלעדית של האתר.
חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו בכל האמור לעיל, ללא הסכמה מפורשת ובכתב מהאתר או מי מטעמו.
כל חומר כתוב, תמונה או סרט אשר הינך מעלה לאתר, יהיה בבעלותו הבלעדית של האתר, לרבות זכויות הקניין הרוחני עליהם על כל המשתמע מכך.

אחריות
בכל מקרה האתר לא יהיה אחראי (לרבות מי מטעמו, בעליו, מנהליו, עובדיו או נציגו), לכל נזק עקיף או ישיר, לרבות נזק תוצאתי, מכל שימוש ממי משירותי האתר או מכל תוכן שהתפרסם בו.
האתר אינו אחראי לתכנים המופיעים בו ו/או לדיוק בתכנים אלו.
האתר אינו אחראי לזמינות מלאה של האתר או להפסקתם באופן זמני, חלקי או מלא, באופן יזום או לא יזום.
השירות והתכנים באתר מופיעים במתכונת AS IS ואינם מותאמים באפן אישי למשתמש וללא כל התחייבות או אחריות לכך.
היה ותפתח חשבון באתר, האתר לא יהיה אחראי לנזק שייגרם כתוצאה מדירה או פריצה לא חוקית לחשבון שלך. האחריות הבלעדית על המידע והתכנים המופיעים בו יחולו על המשתמש בלבד.
האתר אינו אחראי למודעות פרסומיות, קישורים חיצוניים או קישורים נכנסים, והאחריות הבלעדית על השימוש בכל הנ"ל היא על המשתמש בלבד.

הסכם זה לרבות האחריות המשפטית שלו תחול לפי דיני מדינת ישראל.
בכל עניין של הפרה, תביעה או דרישה, יידון העניין בבתי המשפט של תל-אביב יפו.